Історія зарубіжної літератури (2 курс, 3 семестр факультет іноземних мов)
(Історія зарубіжної літератури (1 сем., 2 курс ) для фак. інозем.мов)

Історія зарубіжної літератури (з семестр для фак. інозем.мов)