Українська мова (з професійним спрямуванням) (014.01, 035.01; бакалаври)
(Українська мова (з професійним спрямуванням))