Page:  1  2  3  ()
Courses 
Практичний курс перекладу (граматичний аспект)Self enrolment
Орфографічний практикум з російської мови (фонетичні норми)Self enrolmentInformation
Практичний курс перекладу з основами наукового перекладуSelf enrolmentInformation
Методологія та організація наукових дослідженьSelf enrolmentInformation
Актуальні проблеми теорії і практики перекладуInformation
Введение в переводоведениеInformation
Етика перекладацької діяльностіInformation
История русской литературы (до ХІХ века)Information
Критика і редагування перекладів різних типівInformation
ЛінгвокультурологіяInformation
Література і кіноSelf enrolment
Методика викладання перекладу у ЗВОInformation
Орфографічний практикум з російської мови (морфологічні норми)Information
Орфографічний практикум з російської мови (словотвірні норми)Information
Орфографічний та орфоепічний практикум 1 курс, 1 семестрInformation
Основи лінгвокультурологіїInformation
Основи літературознавстваInformation
Основи перекладацької діяльності в медіа-структурах
Основи професійної діяльності перекладача Information
Основи професійної майстерності усного перекладачаInformation